יום חמישי, 30 בינואר 2014

על כפילות התודעה והאהבה

כשאני עם עצמי אני שניים שהם לבד, כשאני איתה אנחנו שניים ביחד, כשאני מחזר אחריה היא שתיים – אחת שרוצה ואחת שלא, כשהיא שלי היא אחת ויחידה ואני למשך שישה חודשים שוכח מעצמי, כשאני שלה אני יכול להיות עצמי אבל אז די מהר נמאס לה כי כבר יש לה את עצמה, וכשהיא עוזבת נשבר לי הלב לשניים, ועוברים חודשיים עד שנה בממוצע עד שאנחנו מסתדרים זה עם זה או שמוצאים מישהי להיות שניים איתה.

השיר הבא, כמו כולם, הוא שיר על אהבה:

יום רביעי, 29 בינואר 2014

הכרחיות התסכול להתפתחות החשיבה


להלן סיכום פרק 9 מספרו של וילפרד ביון "במחשבה שנייה" (1967), אשר לפי אוגדן מהווה שלב שני בהתפתחות החשיבה של ביון (הערות שלי בסוגריים). אני מסכם אותו לקראת מפגש מחר של הקבוצה הפסיכולוגית של ימי ד' בהנחיית חני בירן מהמכון לפסיכואנליזה בת זמננו שהסכימה להצטרף אלינו.

הפרק עוסק בתיאוריה של חשיבה. ביון מקדים ומסביר כי בניגוד לפילוסופיה תיאוריה פסיאואנליטית היא פרקטית. מבחן התיאוריה הוא בהלימה למספר משמעותי של מקרים קליניים (לא כולם, לא בדיוק). התפתחות המחשבות (החומר) והחשיבה (המנגנון) הם המובילים להתפתחות החשיבה (התהליך). כלומר, ביון מדגיש כי החשיבה מתמודדת עם המחשבות ולא נובעת מהן (כמו שהנול אינו נובע מהצמר). טיב המחשבות עשוי להיות פרה-קונספציות, קונספציות, מחשבות ומושגים. פרה קונספציות הן כמו מחשבות ריקות (מונח של קאנט) או כמו נטייה מולדת לשד. פרה קונספציה שמתחברת למימוש (לדוגמא נטייה לשד ומפגש עם השד במציאות) מובילה לקונספציה (שד טוב). כל מימוש ציפייה מייצר קונספציה. קונספציה מלווה בסיפוק. ציפייה לשד בצירוף להיעדר שד (היעדר מימוש) מוביל לחוויה של לא-שד, או של "שד נעדר".

כאן יש חשיבות ליכולת של האישיות לשאת בתסכול. כאשר ישנה חוויה של שד נעדר, והאישיות מסוגלת לשאת בתסכול, החוויה הפנימית של "לא שד" הופכת למחשבה ומתפתח מנגנון לחשיבה (כלומר, השד הרע הוא המעורר את עיקרון המציאות, ורק מול תסכול עולה הצורך לחשוב כדי לפתור אותו). המחשבה מגשרת על הזמן בין הצורך והתסכול (מחשבה אינה רק אמצעי תכנון אסטרטגי להשגת סיפוק בדרכים לא מיידיות, אלא גם המקל שאנחנו נושכים בזמן שאנחנו סובלים מציפייה מייסרת). אישיות בלתי בשלה מזהה מייד תסכול עם מחשבה. חוסר יכולת לשאת תסכול בצימוד לשד רע מובילים לצומת הבחירה בין התחמקות מהמציאות והתמודדות איתה. במקרה של חוסר יכולת לשאת תסכול, צימוד של פרה קונספציה ומימוש שלילי מובילים להיווצרותו של אובייקט רע שאינו מובחן מהדבר כלשעצמו (כלומר, אין יכולת להתייחס לחוסר בחוויה אלא רק לחוש בו כקיים באופן מוחלט. לא מגניב שיש דברים שקיימים באופן מוחלט?).

הסיפוק מושג בריקון שד רע בהזדהות השלכתית. כך גם המחשבות (אלו שבכל זאת נוצרו) מרוקנות כאילו היו גם הן אובייקטים פנימיים רעים. יכולת לשאת תסכול מובילה לשניות (twoness) בחוויה, לקונספטים מתמטיים (סמליים), ומטרת אלו היא שינוי (יעני כלים לחשיבה אסטרטגית שמטרתה פעולה). במקביל מתפתחות קונספציות (יעני רשת סמנטית, משמעויות שזורות זו בזו). (המחשבה יוצרת אחדות-נפרדות, twoness, כי היא מאפשרת פיצול של הנפש והתייחסות להוויה דרך המחשבה - חוויה. בשדה הומגני ללא נקודת פרספקטיבה חיצונית אין מקום לסובייקטיביות ולהבנת הנפרדות מהקיום הממשי, אין מקום להכרה בתופעות). כאשר אין יכולת לשאת תסכול, קונספציות שכן נוצרות משמשות להתקפה על "המרחב". הן משמשות כדברים כשלעצמם ולא כרעיונות (כמטען לפורקן, ככלים למתקפה כנגד המשמעות). החוסר נתפס כמציאותי ולא חווייתי ואין נגישות למימוש של הצורך כי תפיסת המציאות התעוותה. ההזדהות ההשלכתית המופרזת מעוותת הבחנה בין סובייקט ואיבייקט (אין מרחב סובייקטיבי מול המציאות). הדיבור פרפורמטיבי וחותר תחת משמעותו, כמו מטופל שמבזבז זמנו בלדבר כמה שהוא מבזבז את זמנו בלדבר על כך. היכולת לחשוב מפחיתה תחושת תסכול. תחושת תסכולמסויימת דרושה משום שהיא דרושה לאמדן הפער בין משאלה והגשמתה. קונספציה חוזרת באופן מורכב יותר על תולדות הפרה-קונספציה. מימוש יכול להיות של סיפוק ושל תסכול ומשניהם לומדים. עיקרון המציאות פעיל חלקית מוביל לאומניפוטנטיות. אומניפוטנטיות מחליפה את הקונספציות (פרה-קונספציה בצימוד למימוש). זוהי הנחה של ידיעת כל במקום ללמוד ולחשוב. האומניפוטנטיות היא החלפת השאלה - מה אמת ומה כזב, בשאלה מה נכון ומה לא נכון. כלומר זוהי חשיבה מוסרית ולא הגוברת על החשיבה המציאותית (המוכחשת). המוסריות הזו היא רודנית וחסרת עוגן במציאות, והיא פונקציה של פסיכוזה. ישנו חלק לא פסיכוטי של האישיות המבחין בין אמת וכזב (אגו?). במצב זה ישנו קונפליקט בין תוקף אמת ותוקף מוסרי (בין תוקף חיצוני ותוקף פנימי), המקצין בקצוותיו.

המציאות כוללת גם את המציאות הפנימית של התינוק וגם את הדיאדה עם האם. הזדהות השלכתית עשויה להיות התנהגות מציאותית - כאשר התינוק מרגיש כי הוא עומד למות הוא יכול לעורר באם פחדים שמא הוא עומד למות, והאם יכולה לקבל פחדים אלו ולהגיב באופן טיפולי. התגובה הטיפולית של האם היא החזרת הפחדים לתינוק באופן מעובד, כך שהוא יכול להחזיק אותם במסגרת אישיותו הגולמית (כמו ציפור שלועסת עבור גוזליה). אם האם אינה מסוגלת לאזן את התכנים הקשים לתינוק (נגיד כי בעצמה מפחדת שימות או שתהרוג אותו), אז התינוק מגביר ומפריז בהזדהות השלכתית. הזדהות השלכתית מופרזת כוללת אמונה מופרזת באומניפוטנציה. הזדהות השלכתית מופרזת מפשיטה את משמעותה של ההשלכה (יעני כבר לא מעבירה היטב את המסר לאם, ולא מסייעת לתינוק לשפר מצבו באמצעות האם). ביון מתאר כי אז נוצר אובייקט פנימי חמדני שגוזל את כל הטוב שהתינוק נותן או מקבל ומשאיר אובייקטים מנוונים במקום. נשללת הדרך להבנה, והמודעות נשארת בוסרית.

פונקציית אלפא מאפשרת מודעות לעצמי מתוך התנסות עם העצמי. האם מקבלת את רשמי התינוק והופכת אותם למודעות לעצמו (תינוק מגרד באוזן והאמא אומרת "אתה עייף"). כל המודעות העצמית היא מודעת. באמצעות הלך רוח של reverie (הרהור ההופך את התחושות הגולמיות של התינוק למחשבות) האם קולטת את רשמי התינוק מעצמו ונותנת להם מובן שיוצר מודעות עצמית. ישנו איבר מודע גולמי שמעביר לאם רשמי החושים מהעצמי. הזדהות השלכתית (מופרזת) היא שבר בגומלין שבין המודע הגולמי והאם. היעדר העיבוד של השלכת התינוק מפשיט משמעות מהחרדות שלו. במקום לפחד למות הוא סובל מאימה חסרת שם. העיבוד אז מוטל על התינוק לבדו כשאינו בשל לכך.

הערותיי:
מבינים משהו מזה? הייתי חייב פשוט לפלוט את זה החוצה...


יום שלישי, 21 בינואר 2014

החיפצון הקדמון

להלן סיכום של פרק 5 מספרו של ביון "ללמוד מן הניסיון" המתאר את הפיצול בין צרכים חומריים לצרכים נפשיים באינטראקציה הראשונית בין האם לבין התינוק. ביון מנסה להסביר את התפתחותה של פסיכוזה ככשל בהסמלה והיצמדות לחומרי, אבל מה שיוצא לו זה הסבר די טוב להרבה דברים נוספים. את הסיכום כתבתי בהשראת השיר "הלב הכפול" של חבורת אטומיק!
היניקה מהשד היא המודל לכל ההתנסות האנושית מול הסביבה. השד הוא טוב כשהוא בפה מגיר חלב, השד הוא רע כשהוא חסר ואמא לא כאן. התינוק יונק כדי לשרוד, וגם כדי לקבל נחמה ואהבה. (לתינוק אין סמים, אין חברים, אין אייפון, רק את השד). הצורך הרגשי והאהבה לאם שנותנת לו את כל זה, מעורר גם פחד שאמא לא תהיה, שנאה לאמא שלא שם מספיק, יריבות עם אח שמפריע לה להניק, ולעזאזל מה אם לכל מה שהיא נותנת יהיה מחיר בסוף. במקום בו יש אפשרות לאהבה אפשרית גם השנאה. במקום בו אני מקבל כל טוב מישהו עשוי לקנא בי ולקחת ממני. התינוק נרתע. צורך חומרי בהזנה כופה עליו את המשך היניקה וכך נחפה עליו פיצול בין החומר והנפשי. הוא מכחיש את ההזנה הרגשית כדי שיוכל לקבל את ההזנה החומרית מבלי להיות מוצף ברגשות ובפנטזיות קנאה ורצח. הפחד והעויינות שהוא חש מובילים אותו להרוס מודעות לכלל הרגשות ולנטילת החיות מן החוויה. תוצאת הפיצול של החלב מהאהבה הוא המשך היניקה והסיפוק החומרי, מבלי להקיר בקיומו של סובייקט חי המאפשר טובות חומריות אלו. מבחינה רגשית, התינוק רוצח את אמו ומתאבד, משאיר רק דוממים חומריים במקומם. הפיצול בין הדבר ומה שהוא מסמל מחוזק על ידי הרעבה ופחד מפני מוות מצד אחד, ומצד שני על ידי אהבה ופחד משנאה וצרות עין רצחנית.

משם והלאה הוא תר בחמדנות אחר כל צורה של נחמה חומרית, הוא אינו יודע שובע, בלתי ניתן לריצוי בחיפוש אחר תחושת סיפוק, כי הסיפוק הוא רגש שחוסל. החיפוש נובע מעיקור הרגשות, מאי יכולת להוקיר תודה, או לדאוג לעצמי. זהו חיפוש אחר אובייקט אבוד, שנותר אבוד, משום שהוא אינו אובייקט, אלא סובייקט שרגשותיו מוכחשים באלימות. הוא צורך אובייקטים כמותית ולא סמלית, מזיין שותה אוכל, ולא אוהב. כמטופל הוא מעורר במטפל פרשנויות רבות, אך את כולן אינו מבין, מקפיד שלא להבין במשמעותה לה כוונו אלא במשמעות שטחית, צורנית בלבד.

הוא כמו מדען יוצר מגע עם עצמו בכלים שנועדו לתאר את הדומם, הדבר מבלבל אותו כאשר הוא נעשרה ער להיותו חי, כי בכל זאת חלק מהמשמעות, מהבדידות, נקלטת, גם אם אינה גואלת אותו היא מספיקה כדי לייסר אותו.הערותיי:
זהו זה קטע די קצר. יש עוד הרבה קטעים שאעלה בהמשך, שמקדימים אותו או מתבססים עליו או גם וגם. זה גורם לי לחשוב על שימוש קונקרטי במטאפורות. כשמדברים עם אנשים שרמת הארגון של אישיותם נמוכה, נתקלים הרבה פעמים בפנינים פואטיות, מטאפורות יפהפיות, ומתפעלים מרמתם היצירתית. זה רק אחרי שמשוחחים עוד קצת ונחשפים רגשות קשים שתיאור מטאפורי זה מגלם או חוסר הבנה במציאות החברתית שנובעת מהבנה מטאפורית כזו, ומבינים שהשימוש בשפה אינו מטאפורי ואינו פואטי כלל - מדובר בחוסר הבחנה בדיבור קונקרטי על עצמים ללא יכולת הבחנה סמלית ביניהם. לדוגמא, המטאפורה השחוקה לב של אבן, יכולה לשמש במשפט כמו "יש לה לב של אבן, לא אכפת לה ממני, רק מהאבן היקרה שלה".נ.ב.
הקטע עם לאכול תפוח תוך כדי קריאת ספר מזכיר לי את עץ הדעת, ואולי משם מגיעים כל הדימויים הויזואליים. ישנו עיוות סמלי מקביל בין לטרוף ספר זה ולאכול את פרי עץ הדעת. ואולי כל הפוסט הזה שכותרתו מלכתחילה ניסתה לעורר קונוטציה של החטא הקדמון, מנסה לתאר איזושהי פתוגנזיס, בריאת ההפרעה, שהיא המודעות האנושית. ספר בראשית, צלמי סטוק פוטוז, ופסיכואנליטיקאים של הטירוף - כולם מספרים אותו סיפור:איפשהו האדם נעשה מודע ואז נפרדו הגוף והנפש וגן העדן אבד. אסוציאציה - זה קשור ולא קשור. 

יום שני, 20 בינואר 2014

מבואות לספרו של ביון "ללמוד מן הניסיון" (1962)


קצת לפני שאני צולל לקרוא מאמרים לתיזה (עדיין התיזה), אכתוב פוסט קטן שמקדים סידרה של פוסטים לגבי טקסטים של ביון ועל ביון שאני קורא במסגרת הקבוצה הפסיכולוגית של ימי ד'.

אז הנה להלן סיכום ההקדמה של יולנדה גמפל (2004) לספרו של ביון "ללמוד מן הניסיון" (1962) עם הערות שלי בסוגריים (2014).

ביון מתנצל (לכאורה) על פרסום הספר בטרם עת, וגמפל כותבת בהקדמה שדווקא בכך כוחו של הספר, שהוא (מהווה חומר גלם) ומאפשר לקורא להמשיך וליצור. ביון מחפש את הדרך לתאר עבודה פסיכואנליטית, ומנסה לסלול מעבר לחשיבה דוגמטית, לחשיבה המתנשאת מעבר למבנה (ומתארת את החי והחד פעמי). הוא "דוגל בקריאה יוצרת". כדי ליצור משהו חדש, יש לשאת חוסר במחשבות, "לא לדעת", "ללכת לאיבוד", ובכל זאת להמשיך. (כלומר, לא להשליך משמעות על הטקסט, למרות החשק העז של הקורא ליצוק את מה שהוא כבר יודע על מה שמבלבל אותו, כדי שלא ללמוד מהמציאות). גמפל מתארת את עצם ההליכה בדרך כחוויה אמוציונלית (כחוויית למידה יצירתית, כאשר לטקסט של ביון יש מדרש רב), ולא כתהליך דידקטי רציונלי (עם תשובות חד ערכיות).

ביון מציב מטרה ליצור כלים חדשים למחקר פסיכואנליטי המאפשרים הכללה ופורמליזציה, (והוא מקדיש תשומת לב רבה למתודולוגיה מחקרית).  הגריד שהוא משרטט, מאפשר הוצאה לאור של התנסות פרטית (פרטיקולרית) מבלי קיבעון (דוגמטי). לדבריו הניסיון לדעת מביא עימו כאב, והאישיות יכולה להתחמק מהכאב או לשנות את הכאב (יעני, לשאת אותו, לעבד אותו, ולהתמודד איתו כדי להשפיע על המציאות וחווייתה).

הוא כותב על בסיס ניסיון בעבודה עם מטופלים הסובלים מהפרעות חשיבה קשות. הוא מציע לקרוא את ספרו ברצף מבלי להתמקד בחלקים העמומים (כמו שקוראים שייקספיר) (יוצר חורים של הבנה בכוונה, מבנה לא יציב שיכול לקרוס ולהתהפך בקריאות שונות). לדבריו החשיבה אינה לינארית, וכך גם הלמידה, משום שהיא מניחה היכרות מוקדמת עם רעיונות כדי ללמוד אותם, (והמשמעות נוצרת בדיעבד). ביון מדגיש שזה לא שהוא כותב לא ברור, אלא שההבנה היא חוויה מתגמלת שהוא מעניק לנו.

הוא מתאר כי חוסר יכולת להפנים התנסות תחושתית ורגשית מהמציאות גורם למוות רגשי. "פונקציית אלפא" במסגרת החקירה האנליטית, מסמנת תחושות שהמטופל לא לומד מהן ומאפשרות שינוי חשיבתי. ("chunking", כמו לעבור דירה ולארוז את כל הניירת של חודש מסויים בארגז "ניירת נובמבר 2011" מבלי למיין לפי סוג וחשיבות כמו תלושי משכורת, חשבונות, תוצאות בדיקות דם וכו', ולא לפרוק את הארגז בדירה החדשה ולא למיין את הארגז החתום, ככה שהאיגוד של הניירות שימש רק לפרוק את העומס, ולא כדי לארגנו לפי משמעותה של כל פיסת נייר. אגב בדיעבד מסתבר שדימוי זה אינו נכון אז תשכחו אותו). במסגרת ההתפתחות של האישיות נראה כי פונקציית אלפא מקודדת רשמים גולמיים לדימויים. דימויי אלפא משמשים בחלום ובחשיבה לא מודעת (כמו דימויים / מטאפורות - רעיונות מורכבים מהרבה גוונים ואופנויות שניתן לחוש וגם לתת להם משמעות משתנה, חיה). ללא פונקציית אלפא רישומי החושים אינם נחווים כתופעות (לפי זווית הראייה וההיקשר התפיסתי), אלא כדברים כשלעצמם (ההורים אינם מיוצגים מנטלית כרודפים, אלא ממש רודפים ולכן לא צריך להתגבר על הקשר המופנם איתם, אלא לרצוח אותם ממש כדי להשתחרר מהם).

רכיבי בטא הם התנסויות תחשותיות ורגשיות שלא "עוכלו" ולא עברו הסמלה. הם אינם מודחקים ואינם בזיכרות (הם אינם שלילת הרעיון אלא היעדר הרעיון - כמו שהמודע הוא שאני רעב, הלא מודע הוא שאני בבת אחת גם נגעל מהאוכל, והבטא הוא שאני בכלל מוטרד קיומית כי אני יצור סמלי בגוף גשמי ואין לי מילים טובות יותר לבטא זאת חוץ מרעב). (במקום מודע - אני אוהב את אבא, ולא מודע - אני בתחרות עם אבא, יש רק רושם גולמי של איום והתרגשות ופחד ותוקפנות מציפים). (כלומר, גם הלא מודע הוא הבנייה, שהפסיכוטי לא מסוגל לבצע). החלק הפסיכוטי של האישיות (כל אישיות) סובל מגודש עובדות לא מעוכלות, והיתפסות לדבר כשלעצמו (שיוצר פרנויה, רדיפה ממשית).

ריבוי רכיבי אלפא יוצר את מחסום המגע, (כמו נרטיב מודע המחבר בין רעיונות). מחסום המגע הוא ישות המפרידה אלמנטים לשתי קבוצות - המודע והלא מודע. הבלתי מודע אינו לינארי (כלומר לכל Y יש יותר מX אחד, יש משמעות מרובה לכל רעיון). מחסום המגע מווסת מעבר מלא מודע. גמפל מתארת זאת כתפיסה בינוקולארית (דו-עינית) של המודע והלא מודע, כשהאחד מהווה השתקפות (שלילה) של השני. לדידה, אצל פרויד ישנה ראייה מונוקולרית (לינארית) של המודע כמתייחס ללא מודע.


ביון נשען על דוגמת השינה והחלימה כדי להסביר את פונקציית החשיבה כחלום. רק תיאוריית פונקציית האלפא מאפשרת בו זמנית יצירה של מחשבת חלום, מחשבה בלתי מודעת בעירות, וזיכרון. אם פונקציית אלפא חסרה, אז הדברים מופיעים כשלעצמם. אם פונקציית אלפא קיימת, הם מקבלים משמעות בסמלים בחלום ויש אפשרות בחשיבה סדורה כלשהי. (כלומר, כמו שבשינה יש רשמים חושיים - שעון מעורר, פיפי, קור - שמתורגמים לדימויים בעלי משמעות כדי שלא להפריע לנרטיב החלום, כמו שעון מעורר שמשתלב בתקתוק של פצצה בחלום, כך גם בערות יש רשמים חושיים שמסומנים לפי משמעות סמלית כדי שלא להפריע למהלך החשיבה, כמו סובלימציה של מין ותוקפנות. השאלה שלי בשלב זה היא האם כל החשיבה/חלום היא רק הסמלה של הפרעות/גירויים או שיש גם מקורות אחרים לחשיבה כמו ראציונליות והתייחסות לעולם. כלומר האם התודעה היא הבנייה בדיעבד של משמעות הגירויים וההתנהגויות שלנו כמו בחלום, או שמא יש לנו סוכנות אינדיבידואלית, המאפשרת לחשוב ולפעול לפי כך).

"הזדהות השלכתית" הינה תופעה נפשית המותאמת לשלב התפתחות ראשוני, כשהם מפנימה ומשליכה תכנים לגבי התינוק כדי להתכוונן אליו וכדי שיוכל לרוקן אליה רגשות קשים (לדוגמא כשהתינוק הפרה-ורבלי בוכה בהיסטריה והיא מדובבת אותו "אתה רעב..."). המודל הראשוני להתנסות הוא הקשר לשד. השד מזין בחלבף אך גם בחום ואהבה. האם מעבדת את התסכול של התינוק מהשד (שאינו מספק בדיוק את צרכיו) טרם שהיא מאפשרת הזנה על ידי השד. זוהי אינטראקציה הדדית. לתינוק יש פרה קונספציה של השד וגם חשיבה של ריק הממתין לסיפוק. אי מימוש השד מוביל לרעב וחרדה. פרה קונספציה של שד יחד עם אי מימוש של השד מובילים לפרוטו מחשבה של "שד רע".

להלן סיכום הקדמתו של ביון עצמו לספרו "ללמוד מן הניסיון" עם הערות שלי בסוגריים:

ביון לומד מהדוגמא של הפרעות חשיבה. הוא מתנצל שחסרה לו הכשרה פילוסופית. לדבריו נהוג ללמד באמצעות אנליזה של מתלמדים, אך הוא שולל מנהג זה כפולחן אזוטרי (תרמית פירמידה) ומפרסם ספר זה (שמאפשר למידה מהטקסט החי).  הוא מציג סתירה בין אופיה (הלינארי) של הקריאה לעומת אופיו (הדו סיטרי) של הידע. לדידו, הבנה היא מאמת שאין לחסוך מהקורא. הוא שואל מונחים מהפילוסופיה ומהמתמטיקה ושמתמש בהם בכוונה באופן רופף/רפוי שמאפשר המשך חקירה. לדוגמא, "פונקציה", שהיא פעולה כלשהי. הוא מתעקש לשמור על המושגים עמומים אסוציאטיבית, לא לסגור משמעותם. ברצונו לנסח מושגים וצורת שיח (בו מבלבל זה לא שגוי).ביון מציע דרך חדשה, לנסח (מלשון נוסחא) המשגה דרך גורם ופונקציה והתאמתם לגורם מימוש. הוא מסרב לענות לביקורת (על משמעות קונבנציונלית של המושגים שהוא משתמש בהם), כי בעיניו גם שימוש שאינו קונבנציונלי עשוי לקדם התפתחות. ובכל זאת התפתחות אינה קנה המידה לפיו הוא שופט את תוקף דבריו. ומציע כי השיטה שלו צריכה להיות נתונה לביקורת מול הניסיון הקליני.

לדבריו הוא כותב באופן מתוחכם במודע (מתחכם). אינו מקליט טיפולים ומתנגדת להעמדת פנים של ייצוג נאמן למציאות, (ומחפש ייצוג נאמן לתהליך הטיפולי). הוא נסמך על טכניקות קלייניאניות, משתמש בניסיון האוראלי (יניקה מהשד) והעיכולי כדגם לחשיבה. עסוק באופן בו ניתן לתעד טיפול (מנסה להפשיט תחום חשיבה ולהמשיג כאשר תחום ההמשגה הוא תהליך ההמשגה עצמו - אמצעים וחומר גלם דומים - מבנה רטורי/לוגי ספיראלי שקורס/צומח לתוך עצמו).

הערותיי:
חלק מהמבנה הלא לינארי של הכתיבה של ביון היא כתיבת מבואים שמקדימים את הידע שהוא עומד להציג. ככה לקורא יש קואורדינטות כלליות לפיהן הוא מסדר את הקריאה לפי מבנה מרובה מימדים. בפוסטים הבאים סקירה של הכתיבה של ביון עצמה, וקצת יותר אסוציאציות חופשית שלי בסוגריים.

והנה השיר שרץ לי בראש תוך כדי הכתיבה:והנה המילים למי שחושב שיש לזה משמעות:
Goodbye Joe me gotta go me oh my oh
Me gotta go pole the pirogue down the bayou
My Yvonne the sweetest one me oh my oh
Son of a gun we'll have big fun on the bayou
Jambalaya and a crawfish pie and fillet gumbo
Cause tonight I'm gonna see my ma cher amio
Pick guitar fill fruit jar and be gay-o
Son of a gun we'll have big fun on the bayou

Thibodaux Fontaineaux the place is buzzin'
Kinfolk come to see Yvonne by the dozen
Dress in style and go hog wild me oh my oh
Son of a gun we'll have big fun on the bayou
Settle down far from town get me a pirogue
And I'll catch all the fish in the bayou
Jambalaya and a crawfish pie...

Later on, swap my mon, get me a pirogue
And I'll catch all the fish on the bayou
Swap my mon, to buy Yvonne what she need-oh
Son of a gun we'll have big fun on the bayou
Jambalaya and a crawfish pie...